НачалоПартньори

Партньори

 • Министерство на образованието и науката
 • Колеж по енергетика и електроника към Технически университет, гр. София
 • Технически университет, гр. София
 • Благоевградска професионална гимназия, гр. Благоевград
 • Професионална гимназия по механоелектротехника, гр. Кнежа
 • Професионална гимназия по механоелектротехника, гр. Ловеч
 • Професионална гимназия "Проф. д-р Асен Златаров", гр. Видин
 • ПТГ "Джон Атанасов", гр. Кюстендил
 • Професионална гимназия по електротехника и автоматика, гр. София
 • Национална финансово-стопанска гимназия, гр. София
 • Националната търговско-банкова гимназия, гр. София
 • Професионална гимназия, гр. Бобов дол
 • Професионална гимназия "Акад. С. П. Корольов", гр. Дупница
 • Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“
 • Софийски университет „Св. Климент Охридски“
 • Професионална гимназия по техника и строителство „Арх. Йордан Миланов“, гр. Перник
 • Професионална гимназия „Велизар Пеев“, гр. Своге
 • Професионална гимназия по икономика, гр. Перник
 • Средно общообразователно училище „Христо Ботев“, гр. Горна Малина
 • Средно общообразователно училище „Любен Каравелов“, гр. Копривщица
 • Професионална гимназия „Тодор Пеев“, гр. Етрополе
 • Професионална техническа гимназия „Никола Й. Вапцаров“, гр. Самоков
 • Професионална гимназия по ядрена енергетика „Мария Склодовска- Кюри“, гр. Белене
 • Професионална гимназия по керамика, гр. Елин Пелин
 • Професионална гимназия „Тодор Пеев“, гр. Етрополе
 • Професионална гимназия по ядрена енергетика „Игор Курчатов“, гр. Козлодуй
 • Професионална гимназия по битова и електротранспортна техника и строителство, гр. София
 • Професионална гимназия по механоелектротехника „Никола Йонков Вапцаров“
 • Професионална гимназия по транспорт и енергетика "Хенри Форд", гр. София
 • Професионална гимназия по механоелектротехника, гр. Троян
 • Професионална гимназия по машиностроене „Петко Рачов Славейков“, гр. Якоруда
 • Професионална гимназия по транспорт "Макгахан", гр. София
 • Професионална гимназия по механоелектротехника, гр. Пирдоп
 • Професионална гимназия по техника и електротехника "Христо Ботев", гр. Монтана
 • Висше транспортно училище "Тодор Каблешков", гр. София
 • Професионална гимназия по строителство, електротехника и услуги, гр. Тетевен
 • Професионална гимназия по електроника и енергетика, гр. Банско