НачалоИстория

История

Конкурс за ученици от последен клас на техническите и икономическите гимназии.
2020/2021

Двама студенти от ТУ станаха победители в конкурса "Стани стипендиант на ЧЕЗ" за студенти. Пресиян Тодоров и Ваньо Николов са победители са бакалаври по специалност „Електротехника“ в Технически университет в София. Конкурсът през 2020-2021 г. се проведе в два етапа – кандидатстване по документи и събеседване с финалистите, при стриктно спазване на противоепидемичните мерки в страната.

С тях общият брой на стипендиантите на ЧЕЗ достигна 75.

Победители в деветото издание на „Стани стипендиант на ЧЕЗ“ за ученици станаха по двама дванайсетокласници от ПГТЕ „Хенри Форд“ – гр. София, БПГ „Ичко Бойчев“ – гр. Благоевград и ПГТЕ „Христо Ботев“ – гр. Монтана. Те получиха стипендии за втория учебен срок на 2020-2021 година в размер на 600 лева и възможност да кандидатстват с оценката от конкурса в четири висши учебни заведения - Техническия университет в София, Колежа по енергетика и електроника, Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“ и Висшето транспортно училище „Т. Каблешков“.

През 2020-2021 г. трети кръг на конкурса се проведе онлайн на 16.04.2021 г., при пълно спазване на противоепидемичните мерки в страната. До него достигнаха отборите на шест професионални гимназии с електротехнически профил на територията на Западна България - БПГ „Ичко Бойчев“ – Благоевград, ПГ „Акад. С. П. Корольов“ – Дупница, ПГМЕ „Н. Й. Вапцаров“ – София, ПГТЕ „Хенри Форд“ – София, ПГТЕ „Хр. Ботев“ – Монтана, ПТГ „Н. Й. Вапцаров“ – Враца.

 

Продължихме съвместната инициатива за отпускане на стипендии на сираци и полусираци съвместно с фондация "Сирак". Стипендианти станаха Радослав Чифлиджанов, ученик в 10 клас в ПТГ „Никола Вапцаров“ - гр. Самоков, специалност „Електрообзавеждане на производството", и Цветелин Пробойски, ученик в 12 клас в ПГМЕ "Никола Вапцаров" - гр. София.

2019-2020

 

В третото издание на конкурса „Стани стипендиант на ЧЕЗ“ за студенти ЧЕЗ даде три стипендии. Стипендия получи Емилия Хаджиатанасова, студент в трети курс в ТУ-София, факултет за френско обучение по електроинженерство. Тя е участник и в проекта „ЧЕЗ Академия“. Отново стипендиант на ЧЕЗ стана и Юсуф Молла, който завършва четвърти курс по специалност „Електроенергетика и електрообзавеждане“ в ТУ-София. Юсуф вече е бил стипендиант на ЧЕЗ, участник е в „ЧЕЗ Академия“ и е стажант на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД. Стипендия получи и третокурсникът в Електротехническия факултет на ТУ-София - Симеон Андонов. Той също участва в „ЧЕЗ Академия“ и един от стажантите на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.
Общият брой на стипендиантите на ЧЕЗ достигна 66.

 

Шестима ученици от 12-ти клас на професионалните технически гимназии в Западна България бяха определени за победители в осмото издание на конкурса „Стани стипендиант на ЧЕЗ“ за ученици през учебната 2019-2020 г. Заради наложените строги противоепидемични мерки за ограничаване разпространението на коронавирус COVID-19 третият кръг на състезанието не се състоя. Победителите бяха определени въз основа на резултатите от втори кръг на състезанието, проведен през февруари 2020 г. Стипендии получиха отборите на ПГТЕ "Хенри Форд" - София, Благоевграската професионална гимназия "Ичко Бойчев", ПГМЕТ "Христо Смирненски" - Кнежа.
От 2019-2020 г. размерът на стипендията е увеличен на 600 лева.
Досега в конкурса на ЧЕЗ са кандидатствали близо 900 ученици и студенти. Стипендиантите са 63-ма.

 

Юсуф Байрям Молла стана четвъртият студент-стипендиант на ЧЕЗ. С него стипендиантите на ЧЕЗ стават 57.

 

ЧЕЗ се включи като дарител към програмата „Нашето бъдеще“на фондация „Сирак“. Дружеството започна да предоставя едногодишни стипендии на сираци и полусираци от професионални гимназии с технически профил на територията на Западна България. Първият стипендиант е ученик от 11 клас в професионалната гимназия по механоелектротехника „Никола Вапцаров“, гр. София. Сертификатът за стипендията бе връчен от Карел Крал, регионален мениджър на ЧЕЗ за България и Маргарита Матева-Йорданова, председател на фондация „Сирак“. За стипендия на ЧЕЗ могат да кандидатстват ученици сираци или полусираци, редовно обучение, от професионалните гимназии на лицензионната територия на ЧЕЗ в Западна България в направление „електроенергетика“. Те трябва да имат общ успех от предходния срок, равен или по-висок, от много добър 4,50. Подборът се извършва чрез оценка по документи от съвместна комисия между фондация „Сирак“ и ЧЕЗ. Стипендията е в размер на 1440 лв. за една календарна година.
До момента са отпуснати общо 56 стипендии от ЧЕЗ за ученици и студенти.

 

2018/2019

Стивън Качулков от Техническия университет в град София спечели конкурса „Стани стипендиант на ЧЕЗ“ за студенти, издание 2018-2019 г. До финала достигнаха трима участници. Победителят е стажант към дирекция „Реализация на инвестициите“ в ЧЕЗ Разпределение. Той е последен курс на обучение по специалността „Индустриално инженерство“ (на английски език) във Факултета за английско инженерно обучение към ТУ-София. В момента той подготвя дипломна работа на тема загубите в електроразпределителната мрежа. „Възможността да уча и да работя ми позволява да обогатя теоретичните си познания с многостранен практически опит. Надявам се да мога да използвам уменията си и да продължа да работя за намаляване на техническите загуби по електроразпределителната мрежа в България“, каза Стивън Качулков.
Със Стивън стипендиантите на ЧЕЗ станаха 55-ма.


В седмото издание на конкурса „Стани стипендиант на ЧЕЗ“ за ученици взеха участие близо 100 ученици от 12-ти клас на професионалните гимназии на територията на Западна България с профил електротехника. Победители в конкурса станаха възпитаниците на ПГМЕТ - гр. Плевен, Професионална гимназия по техника и електротехника "Христо Ботев" от град Монтана и ПГМЕ – гр. Пирдоп. Всички те получиха стипендия в размер на 500 лв. за втория срок на учебната година 2018/2019 г. и грамоти от Министерство на образованието и науката. До този момент в конкурса "Стани стипендиант на ЧЕЗ" за ученици са участвали над 850 ученици, от които 54 са получили стипендии от ЧЕЗ. Някои от тях намериха своята професионална реализация в компаниите на ЧЕЗ в България

 

2017/2018

ЧЕЗ разшири обхвата на програмата „Стани стипендиант на ЧЕЗ“, като включи в нея и студенти от електротехнически специалности. През учебната 2017/2018 г. бяха раздадени първите три стипендии на студенти.

В шестото издание на конкурса „Стани стипендиант на ЧЕЗ“ през учебната 2017-2018 г. участваха 12-кланисници от 15 професионални гимназии на територията на Западна България с профил електротехника. Победители в конкурса станаха учениците от Професионална гимназия по транспорт "Проф. Цветан Лазаров" в гр. Плевен, заели първо място, Професионална гимназия "Акад. Сергей  П.  Корольов" в гр. Дупница, заели второ място и Професионалната гимназия по механоелектротехника "Н. Й.Вапцаров" в гр. София, класирани на трето място. 

2016/2017

През учебната 2016/2017 година се проведе петото издание на състезанието по електроенергетика „Стани стипендиант на ЧЕЗ“. В него взеха участие 17 професионални гимназии с изучаване на електротехнически специалности на територията на Западна България. Участие взеха общо 132  ученици. Учебните заведения са от градовете Плевен (2), Кнежа, София (3), Елин Пелин, Пирдоп, Етрополе, Перник, Благоевград, Дупница (2), Козлодуй, Белене, Ловеч и Монтана.
„Стани стипендиант на ЧЕЗ“ провокира интереса на професионалните гимназии в Западна България и в петото му издание се отчете най-голям брой участници. 

2015/2016

В четвъртото издание на състезанието по електроенергетика и икономика „Стани стипендиант на ЧЕЗ“ взеха участие седемнадесет гимназии от региона на Западна България, като дванадесет от тях са с електротехническа насоченост и пет с икономическа. Професионалните гимназии са от градовете София (5), Плевен, Кнежа, Кюстендил, Благоевград, Дупница (2), Самоков, Ловеч, Троян, Якоруда, Елин Пелин и Видин. В четвъртото издание на състезанието взеха участие 145  ученици, като бяха раздадени общо 9 стипендии. Всички участници от състезанието получиха правото да кандидатстват в Технически университет – гр. София, Колеж по енергетика и електроника към ТУ – гр. София и Минно-геоложки университет  „Св. Иван Рилски“ в електротехническите специалности с оценката от него. 

Конкурсът „Стани стипендиант на ЧЕЗ“ за поредна година провокира интереса на професионалните гимназии в Западна България. В това издание за първи път взеха участие и ученици от специалността „Електрообзавеждане на транспортна техника“.

2014/2015

През учебната 2014/2015 година се проведе третото издание на състезанието по електроенергетика и икономика „Стани стипендиант на ЧЕЗ“. В него взеха участие 14 гимназии на територията на Западна България – осем с техническо и шест с икономическо профилиране. Учебните заведения са от градовете Плевен, Кнежа, София, Горна Малина, Кюстендил, Благоевград, Бобов дол, Дупница, Самоков, Ловеч и Видин. В третото издание на състезанието взеха участие общо 74  ученици и бяха раздадени 9 стипендии – 6 на финалистите в направление „електротехника и 3 на финалистите в направление „икономика“.
„Стани стипендиант на ЧЕЗ“ провокира интереса на професионалните гимназии в Западна България. Отчита се известно намаление на броя на участниците, което се дължи на липсата на паралелка с изучаване на съответната специалност през годината.

2013/2014

Във второто издание през учебната 2013/2014 година ЧЕЗ разшири конкурса, като участие взеха 19 гимназии на територията на Западна България – тринадесет технически и шест икономически гимназии. Това са гимназиите от Плевен, Кнежа, София, Горна Малина, Перник, Кюстендил, Благоевград, Сандански, Бобов дол, Дупница, Етрополе, Козлодуй, Тетевен, Своге, Копривщица и Видин. За разлика от първото издание, в което участие взеха 30 ученици, през втората година броят на участниците нарасна до 140. Раздадени бяха общо 9 стипендии. Макар и в своето начало, интересът към конкурса от страна на учители и ученици постепенно се засилва.

2012/2013

В края на ноември 2012 година ръководството на Групата ЧЕЗ в България взе решение за по-широка подкрепа на средното техническо и икономическо образование в България под формата на конкурс за ученици от 12. клас. В първото издание на конкурса за учебната 2012/2013 година за участие бяха поканени пет гимназии на територията на Западна България: професионалните гимназии от Кнежа, Плевен, Кюстендил и Ловеч, в които се изучават професиите, свързани с електроенергетиката, и професионалната гимназия „Асен Златаров“ в гр. Видин, която е с икономическа насоченост.
ЧЕЗ награди първите 10 стажанти, които впоследствие станаха студенти.