НачалоИстория

История

Конкурс за ученици от последен клас на техническите и икономическите гимназии.
2018/2019

В седмото издание на конкурса „Стани стипендиант на ЧЕЗ“ за ученици взеха участие близо 100 ученици от 12-ти клас на професионалните гимназии на територията на Западна България с профил електротехника. Победители в конкурса станаха възпитаниците на ПГМЕТ - гр. Плевен, Професионална гимназия по техника и електротехника "Христо Ботев" от град Монтана и ПГМЕ – гр. Пирдоп. Всички те получиха стипендия в размер на 500 лв. за втория срок на учебната година 2018/2019 г. и грамоти от Министерство на образованието и науката. Победителите получиха и правото с оценката от конкурса да кандидатстват без приемен изпит в Техническия университет – София, Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“, Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“ и Колежа по енергетика и електроника – гр. София.

До този момент в конкурса "Стани стипендиант на ЧЕЗ" за ученици са участвали над 850 ученици, от които 51 са получили стипендии от ЧЕЗ. Някои от тях намериха своята професионална реализация в компаниите на ЧЕЗ в България.

През учебната 2018/2019 г., за втора поредна година, ЧЕЗ даде стипендии на най-успешните студенти в рамките на програмата „Стани стипендиант на ЧЕЗ“ за студенти. Стипендианти са Стивън Качулков, който е последен курс на обучение по специалността „Индустриално инженерство“ (на английски език) във Факултета за английско инженерно обучение към ТУ-София; и Юсуф Молла, студент IV курс, бакалавър, специалност „Електроенергетика и електрообзавеждане“, към Електротехническия факултет на ТУ - София.  И двамата стипендианти са част от инициативата на компанията ЧЕЗ Академия и участници в Стажантска програма 2019 г.  

2017/2018

ЧЕЗ разшири обхвата на програмата „Стани стипендиант на ЧЕЗ“, като включи в нея и студенти от електротехнически специалности. През учебната 2017/2018 г. бяха раздадени първите стипендии на студенти.

Първо място зае Мартин Ралчев, който е студент в четвърти курс по „Електроенергетика“. Той е участвал в проекта „ЧЕЗ Академия“ и в национален конкурс „Иноватори на бъдещето“ – стажанти 2016 г. Вторият носител на стипендия от ЧЕЗ за учебната 2017-2018 г. е студентът от трети курс по специалност „Електротехника“ в Техническия университет Мартин Михайлов, който през 2017 г. е бил на стаж в „ЧЕЗ Разпределение“.

Сертификатите им бяха връчени в навечерието на Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост от регионалния мениджър на ЧЕЗ за България Карел Крал.

2017/2018

В шестото издание на конкурса „Стани стипендиант на ЧЕЗ“ през учебната 2017-2018 г. участваха 12-токланисници от 15 професионални гимназии на територията на Западна България с профил електротехника: Професионална гимназия по   електротехника "Христо Ботев", гр. Монтана (9 представители), Професионална гимназия "Акад. Сергей  П.  Корольов", гр. Дупница (7), Професионална  гимназия "Проф. д-р Асен Златаров", гр. Видин (5), Професионална гимназия по транспорт и енергетика "Хенри Форд" , гр. София (6), Професионална гимназия по транспорт "Макгахан", гр. София (4), Професионална гимназия по  механоелектротехника "Н.Й.Вапцаров", гр. София (7), Професионална гимназия по транспорт "Проф. Цветан Лазаров", гр. Плевен (8), Професионална гимназия по механаноелектротехника, гр. Пирдоп (4), Професионална гимназия по техника и строителство " Арх. Йордан Миланов", гр. Перник (10), Професионална гимназия по механоелектротехника, гр. Ловеч (6), Професионална техническа гимназия "Джон Атанасов", гр. Кюстендил (9), Професионална гимназия "Тодор Пеев", гр. Етрополе (3), Благоевградска професионална гимназия "Ичко Бойчев" (16), Професионална гимназия по ядрена енергетика "Игор Курчатов", гр. Козлодуй (6), Професионална гимназия по   механоелектротехника "Христо Смирненски", гр. Кнежа (9).

Победители в конкурса станаха учениците от Професионална гимназия по транспорт "Проф. Цветан Лазаров" в гр. Плевен, заели първо място, Професионална гимназия "Акад. Сергей  П.  Корольов" в гр. Дупница, заели второ място и Професионалната гимназия по механоелектротехника "Н. Й.Вапцаров" в гр. София, класирани на трето място.

През учебната 2017/2018 г. се проведе и първият конкурс „Стани стипендиант на ЧЕЗ“ за студенти. Стипендии получиха двама студенти от Техническия университет в град София - Мартин Ралчев, студент в четвърти курс по „Електроенергетика“ и Мартин Михайлов от трети курс в специалност „Електротехника“.

Досега в конкурса са участвали над 750 ученика от 12 клас на професионалните технически гимназии в Западна България. Общо 45 са получили стипендии. Някои от финалистите намериха своя кариерен път в компаниите от Групата ЧЕЗ в България.

2016/2017

През учебната 2016/2017 година се проведе петото издание на състезанието по електроенергетика „Стани стипендиант на ЧЕЗ“. В него взеха участие 17 професионални гимназии с изучаване на електротехнически  специалности на територията на Западна България. Учебните заведения са от градовете Плевен (2), Кнежа, София (3), Елин Пелин, Пирдоп, Етрополе, Перник, Благоевград, Дупница (2), Козлодуй, Белене, Ловеч и Монтана. В петото издание на състезанието взеха участие общо 132  ученици и бяха раздадени 6 стипендии.

 „Стани стипендиант на ЧЕЗ“ провокира интереса на професионалните гимназии в Западна България и в петото му издание се отчете най-голям брой участници. 

2015/2016

В четвъртото издание на състезанието по електроенергетика и икономика „Стани стипендиант на ЧЕЗ“ взеха участие седемнадесет гимназии от региона на Западна България, като дванадесет от тях са с електротехническа насоченост и пет с икономическа. Професионалните гимназии са от градовете София (5), Плевен, Кнежа, Кюстендил, Благоевград, Дупница (2), Самоков, Ловеч, Троян, Якоруда, Елин Пелин и Видин. В четвъртото издание на състезанието взеха участие 145  ученици, като бяха раздадени общо 9 стипендии. Всички участници от състезанието получиха правото да кандидатстват в Технически университет – гр. София, Колеж по енергетика и електроника към ТУ – гр. София и Минно-геоложки университет  „Св. Иван Рилски“ в електротехническите специалности с оценката от него. 

Конкурсът „Стани стипендиант на ЧЕЗ“ за поредна година провокира интереса на професионалните гимназии в Западна България. В това издание за първи път взеха участие и ученици от специалността „Електрообзавеждане на транспортна техника“.

2014/2015

През учебната 2014/2015 година се проведе третото издание на състезанието по електроенергетика и икономика „Стани стипендиант на ЧЕЗ“. В него взеха участие 14 гимназии на територията на Западна България – осем с техническо и шест с икономическо профилиране. Учебните заведения са от градовете Плевен, Кнежа, София, Горна Малина, Кюстендил, Благоевград, Бобов дол, Дупница, Самоков, Ловеч и Видин. В третото издание на състезанието взеха участие общо 74  ученици и бяха раздадени 9 стипендии – 6 на финалистите в направление „електротехника и 3 на финалистите в направление „икономика“.
„Стани стипендиант на ЧЕЗ“ провокира интереса на професионалните гимназии в Западна България. Отчита се известно намаление на броя на участниците, което се дължи на липсата на паралелка с изучаване на съответната специалност през годината.

2012/2013

В края на ноември 2012 година ръководството на Групата ЧЕЗ в България взема решение за по-широка подкрепа на средното техническо и икономическо образование в България под формата на конкурс за ученици от 12. клас. В първото издание на конкурса за учебната 2012/2013 година за участие са поканени пет гимназии на територията на Западна България. Това са професионалните гимназии от Кнежа, Плевен, Кюстендил и Ловеч, в които се изучават професиите, свързани с електроенергетиката, и професионалната гимназия „Асен Златаров“ в гр. Видин, която е с икономическа насоченост.
ЧЕЗ награди първите първите 10 стажанти на 28.03.2013 година. Всички те понастоящем са успешни студенти, а двама от тях вече са наши стажанти. Това са Стилияна Трънкова от гр. Кнежа и Илиян Стипцарски от гр. Кюстендил.

2013/2014

Във второто издание през учебната 2013/2014 година ЧЕЗ разшири конкурса, като участие взеха 19 гимназии на територията на Западна България – тринадесет технически и шест икономически гимназии. Това са гимназиите от Плевен, Кнежа, София, Горна Малина, Перник, Кюстендил, Благоевград, Сандански, Бобов дол, Дупница, Етрополе, Козлодуй, Тетевен, Своге, Копривщица и Видин. За разлика от първото издание, в което участие взеха 30 ученици, през втората година броят на участниците нарасна до 140. Раздадени бяха общо 9 стипендии. Макар и в своето начало, интересът към конкурса от страна на учители и ученици постепенно се засилва.