НачалоИстория

История

Конкурс за ученици от последен клас на техническите и икономическите гимназии.
2012/2013

В края на ноември 2012 година ръководството на Групата ЧЕЗ в България взема решение за по-широка подкрепа на средното техническо и икономическо образование в България под формата на конкурс за ученици от 12. клас. В първото издание на конкурса за учебната 2012/2013 година за участие са поканени пет гимназии на територията на Западна България. Това са професионалните гимназии от Кнежа, Плевен, Кюстендил и Ловеч, в които се изучават професиите, свързани с електроенергетиката, и професионалната гимназия „Асен Златаров“ в гр. Видин, която е с икономическа насоченост.
ЧЕЗ награди първите първите 10 стажанти на 28.03.2013 година. Всички те понастоящем са успешни студенти, а двама от тях вече са наши стажанти. Това са Стилияна Трънкова от гр. Кнежа и Илиян Стипцарски от гр. Кюстендил.

2013/2014

Във второто издание през учебната 2013/2014 година ЧЕЗ разшири конкурса, като участие взеха 19 гимназии на територията на Западна България – тринадесет технически и шест икономически гимназии. Това са гимназиите от Плевен, Кнежа, София, Горна Малина, Перник, Кюстендил, Благоевград, Сандански, Бобов дол, Дупница, Етрополе, Козлодуй, Тетевен, Своге, Копривщица и Видин. За разлика от първото издание, в което участие взеха 30 ученици, през втората година броят на участниците нарасна до 140. Раздадени бяха общо 9 стипендии. Макар и в своето начало, интересът към конкурса от страна на учители и ученици постепенно се засилва.

2014/2015

През учебната 2014/2015 година се проведе третото издание на състезанието по електроенергетика и икономика „Стани стипендиант на ЧЕЗ“. В него взеха участие 14 гимназии на територията на Западна България – осем с техническо и шест с икономическо профилиране. Учебните заведения са от градовете Плевен, Кнежа, София, Горна Малина, Кюстендил, Благоевград, Бобов дол, Дупница, Самоков, Ловеч и Видин. В третото издание на състезанието взеха участие общо 74  ученици и бяха раздадени 9 стипендии – 6 на финалистите в направление „електротехника и 3 на финалистите в направление „икономика“.
„Стани стипендиант на ЧЕЗ“ провокира интереса на професионалните гимназии в Западна България. Отчита се известно намаление на броя на участниците, което се дължи на липсата на паралелка с изучаване на съответната специалност през годината.

2015/2016

В четвъртото издание на състезанието по електроенергетика и икономика „Стани стипендиант на ЧЕЗ“ взеха участие седемнадесет гимназии от региона на Западна България, като дванадесет от тях са с електротехническа насоченост и пет с икономическа. Професионалните гимназии са от градовете София (5), Плевен, Кнежа, Кюстендил, Благоевград, Дупница (2), Самоков, Ловеч, Троян, Якоруда, Елин Пелин и Видин. В четвъртото издание на състезанието взеха участие 145  ученици, като бяха раздадени общо 9 стипендии. Всички участници от състезанието получиха правото да кандидатстват в Технически университет – гр. София, Колеж по енергетика и електроника към ТУ – гр. София и Минно-геоложки университет  „Св. Иван Рилски“ в електротехническите специалности с оценката от него. 

Конкурсът „Стани стипендиант на ЧЕЗ“ за поредна година провокира интереса на професионалните гимназии в Западна България. В това издание за първи път взеха участие и ученици от специалността „Електрообзавеждане на транспортна техника“.

2016/2017

През учебната 2016/2017 година се проведе петото издание на състезанието по електроенергетика „Стани стипендиант на ЧЕЗ“. В него взеха участие 17 професионални гимназии с изучаване на електротехнически  специалности на територията на Западна България. Учебните заведения са от градовете Плевен (2), Кнежа, София (3), Елин Пелин, Пирдоп, Етрополе, Перник, Благоевград, Дупница (2), Козлодуй, Белене, Ловеч и Монтана. В петото издание на състезанието взеха участие общо 132  ученици и бяха раздадени 6 стипендии.

 „Стани стипендиант на ЧЕЗ“ провокира интереса на професионалните гимназии в Западна България и в петото му издание се отчете най-голям брой участници.